Sejarah Asal Penubuhan PETRONAS Yang Ramai Kakitangan PETRONAS Pun Tak Tahu (VIDEO)

Ramai di antara kita yang tidak pernah tahu atau tidak mengambil tahu tentang asal usul penubuhan PETRONAS yang telah banyak menyumbang kepada kemakmuran ekonomi negara.

Ikuti kisah sebenar tentang sejarah PETRONAS diceritakan oleh tokoh negara yang bertanggungjawab dalam penubuhan PETRONAS tersendiri, YBM Tengku Razaleigh Hamzah.


Tulisan Jawi dan Identiti Malaysianya Yang Tersendiri

Walaupun berasaskan pada pohon dan akar yang sedia ada, namun ianya mempunyai pucuk daun dan buahnya yang tersendiri dan berbeza daripada pohon-pohon lain; maka inilah sepatutnya menjadi kebanggaan seluruh warga Malaysia.

Baca versi Jawi di sini.

Jawi, kebiasaannya perkataan ini hanya dikaitkan dengan tulisan Jawi, iaitu tulisan asal bahasa Melayu sebelum pengenalan tulisan Rumi kepada budaya kita.

Namun, sebenarnya definisi perkataan Jawi bukanlah hanya sekadar nama sejenis tulisan tetapi menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, Jawi bermaksud Melayu; justeru tulisan Jawi membawa makna tulisan Melayu.

Pada akhir tahun 2019, Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj telah mengumumkan bahawa Baginda akan menggunakan tulisan Jawi di laman Twitter Baginda.

Perkara ini telah membangkitkan semangat dalam kalangan rakyat Malaysia untuk mengembalikan penggunaan dan memperkasakan tulisan Jawi; dan hasilnya ramai dalam kalangan warga maya telah mula menggunakan tulisan Jawi di pelbagai platform media sosial.

Namun sejauh manakah kita mengenali keistimewaan khazanah warisan kita ini, khasnya abjad yang digunakan dalam tulisan Jawi?

Walaupun benar bahawa abjad Jawi berasal daripada abjad Arab, tetapi bukan sahaja tidak kesemua abjad Jawi wujud di dalam abjad Arab, malah, tidak semua abjad Jawi ditulis dalam bentuk yang sama seperti cara tulisan abjad Arab.

Seperti yang kita maklum, huruf-huruf Jawi seperti ca (چ), nga (ڠ) dan nya (ڽ) tidak ada di dalam abjad Arab kerana berbeza dengan bahasa Melayu, bunyi-bunyi bagi huruf tersebut tidak wujud di dalam bahasa Arab.

Dalam hal yang lain, mungkin ada yang tidak menyedari bahawa terdapat juga huruf yang walaupun ada di dalam kedua-dua tulisan Arab dan Jawi, tetapi cara huruf-huruf itu ditulis di dalam kedua-dua sistem tulisan ini adalah berbeza, iaitu huruf kaf.

Mereka yang boleh membaca Al-Quran dan teks Arab tentu maklum bahawa cara menulis huruf kaf di dalam bahasa Arab adalah seperti ini, “ك”, dan bentuknya tidak berubah apabila berada di akhir sesebuah perkataan, iaitu “ـك”. Ia hanya mempunyai rupa yang berbeza apabila berada di awal atau pertengahan perkataan iaitu “كـ” atau “ـكـ”.

Dengan persepsi bahawa abjad Jawi adalah sama dengan abjad Arab, ada dalam kalangan kita yang menulis huruf kaf di dalam tulisan Jawi dengan cara yang sama dengan huruf kaf dalam tulisan Arab; walhal cara penulisan huruf kaf di dalam tulisan Jawi adalah berbeza apabila kedudukannya di akhir perkataan atau apabila ianya tidak bersambung dengan abjad lain.

Berbeza dengan bahasa Arab, cara menulis huruf kaf di dalam tulisan Jawi adalah “ک” jika tidak bersambung, dan “ـک” apabila berada di akhir perkataan, sepertimana bentuknya apabila berada di tengah-tengah dan di permulaan perkataan.

Begitu juga dengan huruf ga, yang ramai ingatkan bahawa ia ditulis seperti ini “ڬ”, namun sebenarnya ditulis begini “ݢ”.

Ini ialah kerana cara menulis huruf kaf dalam tulisan Jawi telah dipengaruhi oleh sistem penulisan bahasa Farsi, namun ianya bukanlah bermakna bahawa kesemua abjad Jawi adalah sama dengan abjad Farsi; contohnya abjad ga atau disebut gaf dalam bahasa Farsi.

Berbeza dengan tulisan Jawi, abjad tersebut ditulis seperti ini, “گ” di dalam sistem tulisan Farsi.

Malah lebih menarik, cara menulis huruf ga di dalam tulisan Jawi adalah unik kepada tulisan Jawi sahaja dan berbeza daripada cara huruf atau bunyi tersebut ditulis di dalam sistem tulisan lain.

Seperti yang kita ketahui, huruf pa (ڤ) di dalam tulisan Jawi yang membawa bunyi yang sama seperti bunyi huruf “P” di dalam tulisan Rumi tidak wujud di dalam sistem tulisan Arab dan Farsi.

Di dalam bahasa Farsi, huruf yang digunakan bagi bunyi tersebut ialah pe (پ), iaitu adaptasi daripada huruf Arab ba (ب).

Menariknya, walaupun huruf pa (ڤ) wujud di dalam tulisan lain termasuk Arab Mesir dan Kurdi, namun dalam bahasa-bahasa tersebut, huruf itu dipanggil ve dan membawa bunyi seperti huruf “V” dan bukannya digunakan untuk bunyi huruf “P” seperti di dalam tulisan Jawi.

Ini bermakna bahawa walaupun huruf-huruf seperti pa (ڤ) dan nga (ڠ) juga terdapat di dalam bahasa lain, namun sebutannya dan kegunaannya adalah berbeza berbanding dalam tulisan Jawi.

Manakala, huruf-huruf seperti ga (ݢ), nya (ڽ) dan va (ۏ) pula hanya wujud di dalam tulisan Jawi sahaja, dan tidak boleh didapati di dalam mana-mana tulisan lain di dunia ini.

Ini membuktikan keistimewaan tulisan Jawi, yang walaupun berasal daripada tulisan Arab, namun mempunyai identitinya yang tersendiri yang bertunjangkan lenggok bahasa dan budaya kita, bersesuaian dengan semangat negaranya iaitu Malaysia.

Ibaratnya, walaupun berasaskan pada pohon dan akar yang sedia ada, namun ianya mempunyai pucuk daun dan buahnya yang tersendiri dan berbeza daripada pohon-pohon lain; maka inilah sepatutnya menjadi kebanggaan seluruh warga Malaysia.

Sebaliknya, dalam hal tulisan Rumi pula, abjadnya diambil secara total daripada sistem tulisan lain dan tidak terikat dengan budaya kita, tanpa sebarang penambahan atau pengadaptasian langsung.

Justuru, hargailah warisan budaya kita, belajarlah mengenali yang mana intan dan yang mana kaca.

Hayatilah pesanan orang tua-tua, yang lama dikelek, yang baharu didukung agar kita tidak hilang khazanah negara ibarat yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran.

توليسن جاوي دان ايدينتيتي ماليسياڽ يڠ ترسنديري

Baca versi Rumi di sini.

جاوي، کبياسأنڽ ڤرکاتأن اين هاڽ دکايتکن دڠن توليسن جاوي، ايايت توليسن اصل بهاس ملايو سبلوم ڤڠنلن توليسن رومي کڤد بوديا کيت.‮

نامون، سبنرڽ دفينسي ڤرکاتأن جاوي بوکنله هاڽ سقدر نام سجنيس توليسن تتاڤي منوروت ديوان بهاس دان ڤوستاک، جاوي برمقصود ملايو؛ جوسترو توليسن جاوي ممباوا معنى توليسن ملايو.‮

ڤد اخير تاهون ٢٠١٩، راج ڤرماءيسوري اݢوڠ، تونكو حجة عزيزة امينة ميمونة إسكندرية بنت المرحوم المتوكل على الله سلطان اسكندر الحج تله مڠومومکن بهاوا بݢيندا اکن مڠݢوناکن توليسن جاوي دلامن تويطر بݢيندا.‮

ڤرکارا اين تله ممبڠکيتکن سماڠت دالم کالڠن رعيت مليسيا اونتوق مڠمباليقن ڤڠݢونأن دان ممڤرکاسکن توليسن جاوي؛ دان حاصيلڽ راماي دالم کالڠن ورݢ ماي تله مولا مڠݢوناکن توليسن جاوي دڤلباݢاي ڤلاتفورم ميديا سوسيال.‮

نامون سجاوه مانکه کيت مڠنالي کايستيميوأن خزانه واريثن کيت اين، خاصڽ ابجد يڠ دݢوناکن دالم توليسن جاوي؟

والاوڤون بنر بهاوا ابجد جاوي برأصل درڤد ابجد عرب، تتاڤي بوکن سهاج تيدق کسموا ابجد جاوي وجود ددالم ابجد عرب، ماله، تيدق سموا ابجد جاوي دتوليس دالم بنتوق يڠ سام سڤرتي چارا توليسن ابجد عرب.‮

سڤرتي يڠ کيت معلوم، حروف-حروف جاوي سڤرتي “چ“، “ڠ” دان “ڽ” تيدق اد ددالم ابجد عرب کران بربيذا دڠن بهاس ملايو، بوڽي-بوڽي باݢي حروف ترسبوت تيدق وجود ددالم بهاس عرب.‮

دالم حال يڠ لاين، موڠکين اد يڠ تيدق مڽدري بهاوا ترداڤت جوݢ حروف يڠ والاوڤون اد ددالم کدوا-دوا توليسن عرب دان جاوي، تتاڤي چارا حروف-حروف ايت دتوليس ددالم کدوا-دوا سيستم توليسن اين اداله بربيذا، ايايت حروف “ک“.‮

مريک يڠ بوليه ممباچ القرءان دان تيک س عرب تنتو معلوم بهاوا چارا منوليس حروف “ک” ددالم بهاس عرب اداله سڤرتي اين، “ك”، دان بنتوقڽ تيدق بروبه اڤابيلا برادا داخير سسبواه ڤرکاتأن، ايايت “ـك”. اي هاڽ ممڤوڽاءي روڤا يڠ بربيذا اڤابيلا برادا داول اتاو ڤرتڠهن ڤرکاتأن ايايت “كـ” اتاو “ـكـ”.‮

دڠن ڤرسيڤسي بهاوا ابجد جاوي اداله سام دڠن ابجد عرب، اد دالم کالڠن کيت يڠ منوليس حروف “ک” ددالم توليسن جاوي دڠن چارا يڠ سام دڠن حروف “ک” دالم توليسن عرب؛ ولحال چارا ڤنوليسن حروف “ک” ددالم توليسن جاوي اداله بربيذا اڤابيلا کدودوکنڽ داخير ڤرکاتأن اتاو اڤابيلا اياڽ تيدق برسمبوڠ دڠن حروف لاين.‮

بربيذا دڠن بهاس عرب، چارا منوليس حروف “ک” ددالم توليسن جاوي اداله “ک” جک تيدق برسمبوڠ، دان “ـک” اڤابيلا برادا د اخير ڤرکاتأن، سڤرتيمان بنتوقڽ اڤابيلا برادا د تڠه-تڠه دان د ڤرمولأن ڤرکاتأن.‮

بݢيتو جوݢ دڠن حروف “ݢ“، يڠ راماي ايڠتکن بهاوا اي دتوليس سڤرتي اين “ڬ”، نامون سبنرڽ دتوليس بݢيني “ݢ”.‮

اين اياله کران چارا منوليس حروف “ک” دالم توليسن جاوي تله دڤڠاروهي اوليه سيستم ڤنوليسن بهاس فرسي، نامون اياڽ بوکنله برمعنى بهاوا کسموا ابجد جاوي اداله سام دڠن ابجد فرسي؛ چونتوهڽ ابجد “ݢ“.‮

بربيذا دڠن توليسن جاوي، ابجد ترسبوت دتوليس سڤرتي اين، “گ” ددالم سيستم توليسن فرسي.‮

ماله لبيه مناريق، چارا منوليس حروف “ݢ” ددالم توليسن جاوي اداله اونيک کڤد توليسن جاوي سهاج دان بربيذا درڤد چارا حروف اتاو بوڽي ترسبوت دتوليس ددالم سيستم توليسن لاين.‮

سڤرتي يڠ کيت کتاهوي، حروف “ڤ” ددالم توليسن جاوي يڠ ممباوا بوڽي يڠ سام سڤرتي بوڽي حروف ڤي ‮﴿P﴾ ددالم توليسن رومي تيدق وجود ددالم سيستم توليسن عرب دان فرسي.‮

ددالم بهاس فرسي، حروف يڠ دݢوناکن باݢي بوڽي ترسبوت اياله “پ“، ايايت ادڤتاسي درڤد حروف عرب “ب“.‮

مناريقڽ، والاوڤون حروف “ڤ” وجود ددالم توليسن لاين ترماسوق عرب مصر دان کورد، نامون دالم بهاس-بهاس ترسبوت، حروف ايت دسبوت سبݢاي ۏي دان ممباوا بوڽي سڤرتي حروف ۏي ‮﴿V﴾ دان بوکنڽ دݢوناکن اونتوق بوڽي حروف ڤي ﴿P﴾ سڤرتي ددالم توليسن جاوي.‮

اين برمعنى بهاوا والاوڤون حروف-حروف سڤرتي “ڤ” دان “ڠ” جوݢ ترداڤت ددالم بهاس لاين، نامون سبوتنڽ دان کݢونأنڽ اداله بربيذا بربنديڠ دالم توليسن جاوي.‮

مانکالا، حروف-حروف سڤرتي “ݢ“، “ڽ” دان “ۏ” ڤولا هاڽ وجود ددالم توليسن جاوي سهاج، دان تيدق بوليه دداڤتي ددالم مان-مان توليسن لاين ددنيا اين.‮

اين ممبوقتيکن کايستيميوأن توليسن جاوي، يڠ والاوڤون برأصل درڤد توليسن عرب، نامون ممڤوڽاءي ايدينتيتيڽ يڠ ترسنديري يڠ برتونجڠکن لڠݢوک بهاس دان بوديا کيت، برسسواين دڠن سماڠت نݢاراڽ ايايت مليسيا.‮

عبارتڽ، والاوڤون براسسکن ڤد ڤوهون دان اکر يڠ سديا اد، نامون اياڽ ممڤوڽاءي ڤوچوق داون دان بواهڽ يڠ ترسنديري دان بربيذا درڤد ڤوهون-ڤوهون لاين؛ مک اينله سڤاتوتڽ منجادي کبڠݢأن سلوروه ورݢ مليسيا.‮

سباليقڽ، دالم حال توليسن رومي ڤولا، ابجدڽ دأمبيل سچارا کسلوروهڽ درڤد سيستم توليسن لاين دان تيدق تريکت دڠن بوديا کيت، تنڤا سبارڠ ڤنمباهن اتاو ڤڠادڤتاسين لڠسوڠ.‮

جوستورو، هرݢاءيله واريثن بوديا کيت، بلاجرله مڠنالي يڠ مان اينتن دان يڠ مان کاچ.‮

حياتيله ڤسانن اورڠ توا-توا، يڠ لاما دکيليق، يڠ بهارو ددوکوڠ اݢر کيت تيدق هيلڠ خزانه نݢارا عبارت يڠ دکجر تيدق داڤت، يڠ دکندوڠ برچيچيرن.‮

A Tribute to My Chinese Heritage

The above beautiful piece of art portrays wild orchids with Chinese characters “幽兰”, which means “orchid”, is hung on the wall of our living room.

It was a gift for my mother by our Chinese friend saying that it will bring us ‘ong’; but my father had it hung at that particular spot because it is indeed a very beautiful gift.

I am a Malay and I am very proud to be one; the beautiful Chinese piece of art with the Chinese characters in our living room does not make me less of a Malay.

I cannot read Mandarin, but thanks to our dear family friend, Aunty Helen Ang, we are able to understand what the Chinese characters say; and as orchids in the Chinese culture symbolises wealth and fortune, I guess it does have something to do with ‘ong’.

People often remarked that neither my parents, my siblings nor I have the typical Malay looks, even though both of my parents are Malay; I think it is the result of our mixed bloodlines.

My maternal grandfather is a Malay with Peranakan Chinese and Middle-Eastern ancestries along the family bloodlines while my maternal grandmother came from Chinese bloodline.

While my paternal grandfather is a Malay, my paternal grandmother is a Malay with some Siamese and Middle-Eastern bloodlines.

I come from a family with a very rich history especially from the lineage of my maternal grandfather where Tun Zain Indera of Tersat, who came from the lineage of the Sultanate of Johor-Riau was my 8th great-grandfather; my great-grandfather, Haji Awang Omar bin Dato’ Mata Mata Tua Yusof was the younger brother of Dato’ Seri Amar Diraja Haji Ngah Mohamad bin Dato’ Mata Mata Tua Yusof.

As I am very proud of my maternal grandfather’s ancestry, I am also proud of my Chinese ancestry.

My maternal great-grandfather, Hj. Ya’acob Abdullah Al-Yunani whom we affectionately called Appa was a Chinese Muslim and his Chinese name was Tung Foo Piew.

Appa told us about how his father, Hj. Abdullah Sulaiman Al-Yunani sailed from Kwantung or Guangdong in the 19th century to start a business and a new life in the Tanah Melayu.

What makes me really proud about my Chinese ancestors is that despite coming from a different country with a different culture and traditions, they managed to assimilate with the local Malay community around them.

Appa said that it did not take a long time for his parents to able to speak Malay and for his father to learn to read and write in the Jawi scripture.

Appa wore his baju Melayu with ‘kain pelikat’ and ate Malay food but he also loved the Chinese style soups, noodles and tofu which we also do enjoy regularly in our home.

And despite being proud of his Chinese heritage to the end of his life, Appa spoke fluent Malay, practised the Malay custom and proudly called himself a Malay, as he met all the criteria to become a Malay as stated in the Article 160 of the Federal Constitutions.

Appa who called Tanah Melayu his homeland was happy to assimilate and had a very high respect for the Malays and was thankful to be accepted in this country as he knew life in China used to be hard, which was the reason why his parents risked their lives sailing to Tanah Melayu in seeking for a brighter future of their children.

And I am also proud to learn from my mother’s uncle that a great statesman, Tun Tan Siew Sin who was a former Minister of Finance was a distant relative of ours from my maternal grandfather’s side of the family; and that our ancestors came in the same boat to Tanah Melayu long, long time ago.

It is the respect and love for our country as well as for our fellow citizens and obeying the laws of the land that makes us a very special nation.

Please click the photos for larger images:

Related articles:

Pameran Artifak Rasulullah S.A.W. Dan Para Sahabat R.A. PWTC

Poster Pameran Artifak Rasulullah S.A.W. Dan Para Sahabat RA

Alhamdulillah, dua hari yang lepas saya berkesempatan mengunjungi Pameran Artifak Rasulullah S.A.W. Dan Para Sahabat RA yang sedang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra (Putra World Trade Centre) atau lebih dikenali sebagai PWTC, Kuala Lumpur.

Bertempat di Dewan Tun Razak 4, di tingkat 4 bangunan PWTC, terdapat lebih daripada 40 artifak-artifak bersejarah daripada zaman Baginda Rasulullah S.A.W. dan zaman kegemilangan Islam dipamerkan kepada pengunjung.

Alhamdulillah, saya berkesempatan melihat sendiri helaian rambut dan janggut Baginda, tapak kaki serta darah bekam Baginda.

Juga dipamerkan ialah barang kegunaan Baginda seperti serban, busur, panah, capal, tongkat dan bekas air minuman Baginda yang diperbuat daripada kulit, yang sering disebut oleh guru pengajian hadis saya, Ustaz Abdul Raof, yang kebetulan juga mengunjungi pameran tersebut semasa saya di sana.

Di antara artifak-artifak bersejarah lain yang turut dipamerkan ialah koleksi kain Kiswah, kunci makam Baginda Rasululllah S.A.W., kunci makam Saidatina Fatimah az-Zahrah R.A., koleksi pedang para sahabat dan banyak lagi.

Paling penting, para pengunjung juga diberi penerangan mengenai artifak-artifak yang dipamerkan serta perkara-perkara lain yang berkaitan.

Bagi saya, banyak yang dapat kita perlajari daripada mengunjungi pameran seperti ini, selain daripada dapat melihat artifak bersejarah dan menyelami keagungan zaman kegemilangan Islam, lahir kesedaran dan keinsafan untuk kita lebih menghayati pengorbanan dan semangat perjuangan Baginda dan para sahabat.

Malangnya, pihak penganjur tidak membenarkan pengunjung merakamkan gambar di dalam dewan pameran.

Pameran ini akan berakhir pada 4hb Ogos 2019; dan tiket masuk bagi dewasa berharga RM20.00, RM10.00 untuk pelajar dan RM5.00 untuk kanak-kanak.

Please click the photos for larger images:

 

The Twisted Etymology of Malaysia?

I came across a series of posters on the internet, entitled “The Literal Translations of Country Names”, which as the title says, lists out the literal translations of the names of the countries in this world. (Please click here for my article in Malay)

Skimming through the posters which was made in a map format, I was excited to see that Malaysia is also listed, but was really shocked to find out their literal translation of the name of my country!

As most of us know, the ‘word’ Malaysia is originated from two Greek words which are ‘Malay’ and ‘-sia’.

Like English, ‘Malay’ is the Greek for the word ‘Malay’, the dominant race in South-East Asia; whilst ‘-sia’ is a suffix which means ‘land’ in Greek (‘-σία’ in the Greek alphabet), which may also sometimes be shortened to ‘-ia’, as in Mongolia, Columbia and others.

So, the literal translation of the word Malaysia to English is ‘Malay Land’ or more precisely, ‘The Land of the Malays’.

However, the poster states that the literal translation of Malaysia is ‘Mountain City’!

I find this weird because the poster translated Russia and Mongolia as ‘Land of the Rus’, and ‘Land of the Mongols’ respectively.

The question is, if Russia is literally translated as ‘Land of the Rus’ and Mongolia as ‘Land of the Mongols’, why must Malaysia be literally translated as ‘Mountain City’ and not as ‘Land of the Malays’?

Malaysia is a country and not a city and geographically it does not make any sense for Malaysia to be called ‘Mountain City’.

When I checked their reference, it turns out that they referred to the Oxford Dictionary, which states that the word ‘Melayu’ was originated from two Sanskrit words which are “Malai” which is Mountain, and “Ur”, that means city.

The point is:

 1. The poster is supposed literally translate the word Malaysia, and not Melayu!
 2. The word Melayu or Malay in this context is referred to the Malay race and not a place or a city. 

Now, is this a silly mistake or is it a deception in order to slowly erase the fact that Malaysia actually means Land of the Malays or Tanah Melayu from the mind of the people?

We had been seeing a lot of efforts done by various groups to deny the fact that Malaysia is actually the ‘Land of the Malays’ or Tanah Melayu.

I can’t help but to wonder if this is another effort to confuse and to corrupt the mind of the people by using the term Mountain City instead of Land of the Malays in order to distance and eventually eliminate the Malay race from the meaning of the word Malaysia.

We as the citizens of Malaysia must be patriotic and put an effort into understanding the history and ideology of our beloved country and not to be fooled by others who are spreading false informations about our country.

As stated by eminent historians, Tan Sri Khoo Kay Kim and Datuk Ramlah Adam, Malaysia is indeed Tanah Melayu or the Land of the Malays!

Hayati Pengorbanan Raja-Raja Melayu Dalam Menyambut Hari Kebangsaan

Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan

Dalam tempoh kurang daripada dua minggu lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan 2018.

Ramai di antara kita yang sudah tidak sabar untuk menyambut Hari Kebangsaan dan tidak kurang pula yang menyambut hari bersejarah ini dengan pelbagai majlis hiburan seperti konsert dan sebagainya untuk menzahirkan kegembiraan mereka kerana mereka sudah ‘merdeka’.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap kali menjelang tarikh 31 haribulan Ogos, ramai yang akan memperkatakan tentang erti dan sejarah kemerdekaan negara.

Namun, apakah rakyat Malaysia benar-banar faham akan sejarah di sebalik laungan, “Merdeka” oleh YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tanggal 31 haribulan Ogos tahun 1957?

Sebilangan besar rakyat masih menganggap bahawa pada tarikh tersebut, Tanah Melayu telah merdeka daripada penjajahan British!

Entah di mana silapnya, walaupun sudah hampir enam puluh satu tahun berlalu, namun masih ramai rakyat Malaysia yang tidak faham sejarah negara dan masih tertipu kerana percayakan persepsi yang tidak betul, yang tidak diketahui dimulakan oleh siapa dan apakah tujuannya persepsi itu.

Sebenarnya, kerajaan-kerajaan Melayu di Tanah Melayu ini TIDAK PERNAH dijajah oleh kerajaan British dan pakar-pakar sejarah seperti Tan Sri Khoo Kay Kim dan Datuk Ramlah Adam telah berkali-kali menegaskan perkara ini. Sila baca di sini: Di Sebalik Hari Kebangsaan Malaysia.

Hakikat ini dibuktikan melalui keputusan kes-kes mahkamah penting seperti Mighell v. Sultan of Johore (1894) dan Duff Development Co. Ltd. v. Government of Kelantan (1924) yang dengan jelas membuktikan bahawa Raja-Raja Melayu kekal berdaulat dan Negeri-negeri Melayu yang beraja tidak pernah ditakluki oleh British sepanjang British berada di Tanah Melayu.

Selain daripada itu, Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan yang telah dibacakan oleh YTM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 31 haribulan Ogos 1957 di Stadium Merdeka jelas membuktikan bahawa negeri yang dijajah oleh Kerajaan British hanyalah Melaka dan Pulau Pinang.

Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan antara lainnya mengisytiharkan:

 1. Pergabungan Negeri-negeri Melayu dan Negeri Selat membentuk sebuah negara baharu bernama Persekutuan Tanah Melayu.
 2. Tamatnya Melaka dan Pulau Pinang daripada menjadi sebahagian daripada jajahan takluk Baginda Queen – yang membawa maksud hanya Melaka dan Pulau Pinang sahaja yang dijajah oleh British dan bukannya seluruh Tanah Melayu.

Detik bersejarah ini juga menandakan kejayaan Duli-Duli Yang Maha Mulia Baginda Raja-Raja Melayu bersama-sama pemimpin-pemimpin Melayu menangkis percubaan licik British untuk menjajah Tanah Melayu melalui Malayan Union.

Namun hari ini, dalam kegembiraan menyambut Hari Kebangsaan, pernahkah kita luangkan sedikit waktu untuk menghayati dan menghargai pengorbanan dan kebijaksanaan Raja-Raja dan pemimpin Melayu demi membentuk negara bangsa ini?

Malangnya, ramai di antara kita yang buta sejarah dan tidak menyedari akan pengorbanan Raja-Raja Melayu yang sanggup mengorbankan kuasa mutlak baginda ke atas negara-negara masing-masing demi menjaga kedaulatan kerajaan Melayu di Tanah Melayu ini.

Begitulah besarnya pengorbanan Raja-Raja Melayu!

Sedarlah rakyat Malaysia, Tanah Melayu mungkin telah dijajah oleh pihak British kalau bukan kerana kesedaran, kebijaksanaan dan pengorbanan Baginda Raja-Raja Melayu yang tekad bertindak menyelamatkan kita daripada dijajah melalui Malayan Union.

Sejarah negara bukanlah baru bermula sejak pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 haribulan Ogos 1957 atau pun sejak pembentukan Malaysia pada 16 haribulan September 1963; tetapi sejarah kita telah bermula lama sebelum itu.

Ingatlah, tiada hulu tiada parang, tiada dahulu tiadalah sekarang.

Jangan sampai kita lupa sejarah atau buta sejarah.

Related Articles:

 1. Apakah Maksud Kemerdekaan?
 2. Di Sebalik Hari Kebangsaan Malaysia
 3. Ideologi Komunis dan Kekeliruan yang Nyata
 4. Kebenaran Di Sebalik Sejarah Penubuhan Persekutuan Malaysia
 5. Selami Kekejaman Pengganas Di Galeri Darurat Bukit Kepong (Gambar)
 6. Tragedi Hitam Bukit Kepong – Sejarah Hitam Yang Mesti Diingati

Apakah Maksud Kemerdekaan?

Ramai yang selalu keliru dan tidak faham tentang makna sebenar kemerdekaan yang dilaungkan oleh Allahyarham Tunku Abdul Rahman. Adakah ia bermakna kita merdeka daripada pihak British? Atau adakah ia mempunyai makna yang lebih besar daripada itu?

Selami Kekejaman Pengganas Di Galeri Darurat Bukit Kepong (Gambar)

Saya dan kakak saya Aeshah bergambar di hadapan bangunan utama Galeri Darurat Bukit Kepong, Muar, Johor.

Galeri Darurat Bukit Kepong telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, Tuanku Sutlan Ibrahim Ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, pada 23hb Februari 2017.

Galeri ini penting untuk dilawati oleh semua rakyat Malaysia, terutamanya generasi muda yang pada hari ini semakin terpengaruh dengan fahaman liberal, hedonisme dan semakin tidak peduli tentang ancaman terhadap negara bangsa.

Saya telah berpeluang melawat galeri ini pada tahun 2017; dan ianya telah memberikan kesan yang amat mendalam terhadap diri saya dalam menghayati sejarah kekejaman pengganas komunis yang mahu merampas pemerintahan negara.

Lawatan ini juga mengajar saya menghargai semangat perjuangan dan pengorbanan anggota keselamatan negara yang sanggup berkorban nyawa demi mempertahankan bumi Tanah Melayu ini.

Berbagai serangan ganas pengganas terhadap anggota keselamatan negara khasnya pasukan polis, digambarkan kembali melalui pameran audio-visual, artifek, dokumen, keratan akhbar dan sebagainya; yang mana apabila dihayati, akan memberikan kesedaran dan keinsafan khasnya kepada golongan seusia saya yang hidup di zaman yang serba senang ini

Kita akan dapat merasakan sendiri betapa kejamnya pengganas komunis yang amat memusuhi Raja-Raja Melayu, kerajaan Tanah Melayu, anggota-anggota keselamatan dan orang-orang yang tidak menyokong perjuangan mereka.

Malah, penghayatan sebegini mungkin tidak dapat kita rasai hanya daripada membaca buku teks sejarah sahaja.

Amat rugi kepada mereka yang tidak mengambil peluang untuk belajar memahami sejarah perjuangan negara bangsa di galeri ini.

Hanya melalui pemahaman yang mendalam dan kesedaran terhadap sejarah negara, barulah lahir semangat patriotik yang mendalam dan menjadikan kita lebih peka terhadap berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara kita.

Lebih signifikan lagi, galeri ini dibina di kawasan asal tapak Balai Polis Bukit Kepong yang musnah dibakar oleh pengganas komunis ketika mereka dengan kejamnya menyerang Balai Polis Bukit Kepong pada 23 Februari 1950.

Artikel Berkaitan:

 1. Ideologi Komunis dan Kekeliruan yang Nyata
 2. Tragedi Hitam Bukit Kepong – Sejarah Hitam Yang Mesti Diingat

.Sila klik gambar untuk imej yang lebih besar: